ไผ่

ควรยืดหยุ่น และโอนอ่อนผ่อนตามเจ้านายเสียบ้าง )จะได้ไม่ถูกเพ่งเล็ง จนเสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์

เลขนำโชค

78, 589, 228, 55


ซื้อเลย