เงา

ให้ระวังความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ซึ่งความเจ็บป่วยนั้นจะมาอย่างรวดเร็วไม่ทันตั้งตัว ความพร้อม และการมีสติ เป็นสิ่งที่สำคัญ

เลขนำโชค

460, 668, 708 , 69


ซื้อเลย