ย้ายบ้าน

ถ้ามีผู้มาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินหากปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเสีย หากปฏิเสธไม่ได้ ควรทำสัญญาการกู้ยืมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นโอกาสหนี้สูญจะมีสูง

เลขนำโชค

58, 602, 269, 890, 26, 59, 782, 061, 15


ซื้อเลย