ผ่าท้อง

ความเจ็บป่วยที่เรื้อรังมานาน จะบรรเทาลงไปแต่กระนั้นก็จะมีโรคใหม่เข้ามาแทรก เป็นโรคที่อันตราย หรือเจ็บปวดน้อยกว่า แต่ก็น่ารำคาญ

เลขนำโชค

189, 179, 555, 45, 23, 90


ซื้อเลย