จราจร

จะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาพาที ที่ไม่เข้าหูคู่สนทนา อันอาจนำพามาซึ่งความล้มเหลวในการเจรจา จึงควรระวังคำพูดให้ดี ดังคำว่า พูดดีเป็นศรีแก่ปาก

เลขนำโชค

323, 556, 69, 634, 68, 09


ซื้อเลย