กฐิน

ถึงเวลาที่จะมีโอกาสอย่างมากซึ่งจะได้รับผลบุญจากธรรมทานที่ เคยทำในเอาไว้ในภพชาติที่ผ่าน ๆ มาจนถึงภพชาติปัจจุบัน ในลักษณะของ การได้ลาภลอยอย่างไม่ตั้งใจ

เลขนำโชค

11, 14, 19, 89, 97, 98, 310,378, 414, 819


ซื้อเลย