แข่งมอเตอร์ไซค์

ความจริงแล้วในสมัยโบราณยังไม่มีมอเตอร์ไซค์สิ่งที่เทียบเคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็พออนุมาน ได้ว่าเป็นการแข่งม้า หรือแข่งสัตว์ที่ใช้ความเร็วหากฝัน หรือมีลางบอกเหตุ รวมทั้งมีนิมิต ให้เห็นการแข่ง มอเตอร์ไซค์ หรือเห็นมอเตอร์ไซค์ในลักษณะเรื่องราวอื่นใดโหราจารย์ท่านถอดคำทำนายแต่โบราณเอาไว้ว่า ให้ระวัง อุบัติเหตุจากความประมาทอันมีสาเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งจากการทำงาน การขับขี่ยวดยานพาหนะ

เลขนำโชค

99, 801, 298, 911


ซื้อเลย