เจ้านาย

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ฝันถึง มักจะเป็นความฝันประเภทจิตอาวรณ์ อันเนื่องมาจาก ความกลัว ความเกรงใจ ต่อการที่จะได้พบ หรือได้เจรจากับผู้ที่เป็น อันเนื่องมาจากความเครียดในการทำงาน จนเก็บมาฝันเสีย มากกว่า

เลขนำโชค

232, 190, 46, 670, 80, 32, 240


ซื้อเลย