มรกต

สิ่งมีค่า อย่าเอาติดตัวไว้เพราะมีเกณฑ์จะสูญหาย ควรเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัย

เลขนำโชค

28, 071, 25, 75, 976


ซื้อเลย