ชกต่อย

จะได้พบมิตรสหายใหม่ๆและมีโอกาสเดินทางไกลออกไปในโลกกว้าง ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะทำให้เข้าใจในชีวิตมากขึ้น เติบโต เรียนรู้ และมีสติมากขึ้น

เลขนำโชค

หากมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ใกลๆ ให้จดจำหมายเลขทะเบียนรถคันแรก ที่ได้เห็นในสถานที่ดังกล่าว รวมถึงหมายเลขห้องพัก และเบอร์ โทรศัพท์ของโรงแรม สถานที่พัก เพื่อนำมาตีเป็นเลขเสี่ยงโชค


ซื้อเลย