กริช

อาวุธมีคมคล้ายมีดเป็นของโบราณที่สืบทอดมาจากศาสนาฮินดู ผ่านพราหมณ์ และนักรบ เฉกเช่นกษัตริย์หากฝัน หรือมีลางบอกเหตุ รวมทั้งลักษณะเรื่องราวอื่นใดโหราจารย์ท่านถอดคำทำนายแต่โบราณเอาไว้ว่า เนื่องด้วยจึงทำให้ผู้ที่ฝันรอดพ้นจากสิ่งร้าย ๆ หรือเคราะห์ร้ายที่จะมาถึงตัวเป็นอาวุธชั้นสูง สามารถประหัตประหารสิ่งชั่วร้าย สิ่งเลวร้ายได้ อย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เลขนำโชค

41, 141, 634, 977, 844


ซื้อเลย